• Seminar dan Forum
 • Aktiviti Riadah dan Sukan

Pentadbiran

 • Sistem sokongan pentadbiran yang cekap
 • Sekretariat
 • Kewangan
 • Perangcangan
 • Penyelidikan dan Pembangunan
 • Pengurusan Bangunan
 • Bajet
 • Pengurusan Estet
 • Pengurusan Pekerja Masjid

Promosi Kerjasama Pertubuhan

 • Menjalin hubungan yang akrab dengan MUIS; badan-badan akar umbi
 • Kerjasama dengan Mahkamah Syariah dan Pejabat Pernikahan dalam urusan bimbingan rumah tangga dan kaunselling
 • Menjalin hubungan dengan Masjid-masjid
 • Membentuk hubungan dengan madrasah, institusi Islam dan pertubuhan sosial dan kebajikan
1 | 2 | 3 | 4
Contact | Other Links | Sitemap
Copyright @ 2011 Khadijah Mosque. All rights reserved.