Pengurusan Perhubungan Antarabangsa

 • Menjalin hubungan dengan Masjid luar negeri
 • Menjalin hubungan dengan Institusi Pengajian Islam luar negeri
 • Pertukaran Maklumat
 • Penghayatan Budaya

Pergerakan Muslimah

 • Menganjurkan Program Ibadah Khusus
 • Kerjasama dengan jabatan-jabatan wanita dan pertubuhan lain
 • Mendukung kegiatan-kegiatan Masjid Khadijah
 • Menganjurkan kursus-kursus motivasi; kekeluargaan

Pengurusan Kewangan

 • Rayuan Derma
 • Kupon / Kotak Amal
 • Ikrar Keluarga
 • Siri Syarahan Agama
 • Skim Pelaburan yang diiktiraf
 • Derma Amal yang berteraskan Kemasyarakatan
 • Pengurusan rumah wakaf yang dimiliki oleh Masjid Khadijah
1 | 2 | 3 | 4
Contact | Other Links | Sitemap
Copyright @ 2011 Khadijah Mosque. All rights reserved.