(a) Puan Moona Meydin Kandoo Marican
(b) Puan Amina Binte Mohamed Tamby
(c) Puan Mayna Soona Ahmad Nachia
(d) Kavena Mana Mohamed Nather

Puan Katijah Bte Mohamed mempunyai visi yang dinamis ketika itu justeru $20,000.00 dari wang $50,000.00 yang diwakafkan itu diperuntukkan untuk rumah wakaf sebagai gagasan menampung pembiayaan Masjid Khadijah. Akhirnya sesuai dengan kemahuan beliau, dua rumah wakaf telah didirikan di perkarangan iaitu 587 dan 589 Geylang Road. Sementara itu, para pengasas sebagai penerus cita-cita beliau telah melaksanakan tugas mereka dengan baik di antara lain mengamanahkan $10,000.00 untuk membiayai Imam dan pegawai masjid serta menjalankan kegiatan-kegiatan di Masjid Khadijah.

Pada 2 Oktober 1925 suatu skim 'khairat' untuk bangunan Masjid Khadijah telah diluluskan oleh kerajaan pada waktu itu.

Generasi Kedua…………

Titik sejarah generasi kedua telah bermula dari tahun 1925.
Di antara pengamanah Masjid Khadijah yang terlantik ialah:

  1. Imam Haji Abbas bin Mohamad Taha
  2. Dr Hafeezuddin Sirajuddin Moonshi
  3. Mohammed Tahir bin Hj Husain
  4. Shaik Ali bin Taha Mattar
  5. Syed Alwee bin Ahmad Alasree
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Contact | Other Links | Sitemap
Copyright @ 2011 Khadijah Mosque. All rights reserved.