Dari matalamat LPM Khadijah mengumpul $6 juta untuk Dana Pembangunan, hingga akhir bulan Jul 97 lebih dari $3.4 juta telah terkumpul. Lebih dari $4.5 juta akan diperuntukkan bagi keseluruhan kerja baikpulih dan pembangunan dua buah bangunan tambahan sementara $1.5 juta akan diperuntukkan untuk prasarana masjid dan kelengkapan lain. LPM telah menyambut baik saranan MUIS dengan melaburkan sejumlah $500,000.00 dalam Unit Trust (Dana Masjid) dan $25,000.00 di Saham Mendaki.

Tahap Seterusnya.....

Dua tahun lagi, Masjid Khadijah akan memasuki abad ke-21. Dengan pesatnya perkembangan IT dewasa ini, tidak mustahil Masjid Khadijah akan ketinggalan jauh dalam usaha menjadikan Muslim seutuhnya serta membangun ummah yang dinamis kiranya perancangan rapi dan persediaan prasarana tidak dibuat dari sekarang. Dari kesedaran ini Masjid Khadijah telah melakar plan induk sebagai wawasan dalam mengorak langkah menuju ke era baru.

Dari sekarang LPM Khadijah bergerak menuju ke wawasannya: Ke arah masyarakat Islam Cemerlang berteraskan taqwa. Ia akan dilaksanakan dengan misi: Manjadikan Masjid Khadijah sebagai institusi yang menyebarkan syiar Islam dan membimbing ummah ke arah kesejahteraan hidup berteraskan ilmu dan amal. Sebagai sebuah institusi kompleks Masjid Khadijah yang akan dibina nanti akan menyediakan sarana-sarana yang moden dan canggih seperti auditorium, dewan salat, madrasah. Sumber pakar dalam bidang agama dan sekular akan diperolehi dalam melaksanakan:

  • Dakwah Islamiah
  • Pendidikan
  • Program Latihan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Contact | Other Links | Sitemap
Copyright @ 2011 Khadijah Mosque. All rights reserved.
v