Pada akhir tahun 1983, hanya dua orang Pengamanah iaitu Tuan Haji Shaik Abu Bakar bin Salim Mattar dan Tuan Haji Abdullah Musa yang mentadbirkan Masjid Khadijah. Pada bulan Februari 1984, atas keputusan para Pengamanah dan persetujuan MUIS, Lembaga Pentadbir Masjid Khadijah (LPMK) yang pertama telah ditubuhkan yang dianggotai oleh:
Naib Pengerusi - Shaik Abu Bakar bin Salim

 • Setiausaha - Yahya S Aljaru
 • Penolong Setiausaha - Hamzah Abdul Rahman
 • Bendahari - Hasan Selamat
 • Ahli-Ahli
  Chisty S.A Saleem
  Md Sallehkhan AK Surattee
  Mohammad Ismail
  Yusoff Marican
  V.M Khutubdeen
  Safie Morsed
  Ramelan Ibrahim

Sumbangan Para Perintis Dan Generasi seterusnya...

Para perintis dalam generasi pertama dan kedua telah banyak menyumbangkan harta dan tenaga dalam pembangunan fizikal masjid itu serta pembangunan spiritual di kalangan para jamaahnya sehingga tidak kurang dari para jamaah yang ada pada hari ini telah diasuh melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ilmu dan amal di Masjid Khadijah.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Contact | Other Links | Sitemap
Copyright @ 2011 Khadijah Mosque. All rights reserved.