Tugas para anggota LPM Khadijah dalam era generasi ketiga sebagai penerus kini semakin mencabar.

Di antara matlamat LPM Khadijah di tahap ini, perkara-perkara di bawah ini diberi keutamaan:

  • Memberi dan mempertingkat ilmu dan amal dalam bidang pendidikan
  • Membantu pemerintah secara positif dalam usaha membenteras kenakalan dan penagihan dadah
  • Mengumpul Dana Pembaikan Dan Pembangunan Masjid Khadijah

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Contact | Other Links | Sitemap
Copyright @ 2011 Khadijah Mosque. All rights reserved.